HomeMagazineDHQTYND 2004NewsSponsorsDictionaryLinksAbout us
 
  Viewed: 2643812
Magazine2010Số 49Thử tìm hiểu Baby Boomer
Proudly sponsored by:
Home
Magazine
DHQTYND 2004
News
Sponsors
Dictionary
Links
About usThử tìm hiểu Baby Boomer là gì


BS Trần Đình Hoàng

 

Trong báo chí, trên đài phát thanh và vô tuyến truyền hình , chúng ta thường nghe nói đến các thế hệ  baby boomer, thế hệ X, thế hệ Y và thế hệ Z.

Trong bài này chúng tôi đề cập đến thế hệ gọi là baby boomers vì những người thuộc thế hệ này đang giữ những chức vụ quan trọng trên thế giới và đã làm thay đổi cục diện của thế giới từ khi họ ra đời.
    
Trứơc hết phải phân biệt 2 loại thế hệ: thế hệ gia đình và thế hệ văn hoá.

Thứ nhất là thế hệ gia đình. Người Việt thường dùng chữ đời để chỉ thế hệ. Có thể nói thế hệ ông bà, thế hệ hay đời con cháu. Ta thường nói: Tứ đại đồng đường (4 đời cùng ở dưới một mái nhà là có phúc lắm).

Thế hệ gia đình được định nghĩa là thời gian trung bình khi ngừơi mẹ có con đầu lòng và khi người con gái có con đầu lòng. Thời gian này trung bình là 25.2 năm ở Mỹ và 27.4 năm ở Anh.
 
Thế hệ văn hoá dùng để chỉ một nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian gần nhau và cùng trải qua những kinh nghiệm văn hoá giống nhau.  

Tại các nước phương Tây như Hoa Kỳ và Tây Âu, lịch sử và nền văn minh tương tự nhau cho nên, các đặc tính các thế hệ văn hoá ở Hoa kỳ từ thế hệ baby boom có thể áp dùng cho các nước ở phương Tây. Sự tiến bộ kỹ thuật của internet đã làm cho việc truyền bá tư tưởng và thông tin dễ dàng và xóa hẳn biên giới địa dư.
 
Hai tác giả nổi danh ông William Strauss và Neil Howe nghiên cứu lịch sử xã hội Mỹ đã xuất bản 2 cuốn sách gối đầu giừơng cho những người muốn nghiên cứu về các thế hệ văn hóa ở Hoa K ỳ. Cuốn Generations: The History of America''s future 1584 to 2069 xuất bản năm 1991 và cuốn Millinials the next great generation xuất bản năm 2000.

Theo 2 nhà nghiên cứu kể trên thì các thế hệ ở Hoa kỳ kể từ Thế Chiến Thứ Nhất gồm:

Lost generation hay Generation 1914 là thế hệ những người chiến đấu trong thế chiến thứ nhất.
 
Beat generation: là thế hệ sau thế chiến I, đến cuối thế chiến 2; giữa Lost generation and baby boomer.
 
Silent generation: là thế hệ sinh ra giữa 2 thế chiến, quá trẻ để gia nhập quân đội chiến đấu trong thế chiến thứ 2. Rất nhiều người có cha chiến đấu trong thế chiến thứ nhất. Thế hệ này thường được gọi là thế hệ khủng hoảng kinh tế vì cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930 đã có ảnh hưởng sâu đậm trên thế hệ này.   

The greatest generation: là thế hệ chiến đấu trong thế giới đại chiến thứ 2. Baby boomer: là thế hệ sinh ra từ sau thế chiến thứ 2 đến 1960s. Được gọi là baby boomer vì trong khoảng thời gian đó có 76 triệu trẻ em Mỹ ra đời. Thế hệ này ảnh hưởng lớn lên đời sống của toàn thể thế giới với quan niệm cởi mở hơn không phân biệt giới tính, sắc tộc và biết chăm sóc môi sinh
 
Thế hệ X gồm những người sinh ra từ năm 1961 đến 1981.  Thế hệ này  bắc đầu sử dụng vô tuyến truyền hình. Còn gọi là thế hệ thứ 13 hay Baby Busters.

Thế hệ Y, còn gọi là Generation Next hay the Millennials là những người sinh ra khoảng từ 1982 đến 2000
     
Thế hệ Z hay còn gọi là iGeneration, hay Internet generation. Là thế hệ ra đời từ giửa những năm 1990 đến bây giờ.

Thế hệ baby boom gồm có những người sinh ra sau thế chiến thứ 2 lúc có một số lớn babies được sinh ra ở Hoa Kỳ. Có khoảng 76 triệu trẻ em ra đời trong thời gian đó. Những người thuộc thế hệ này thường có những khác biệt với thế hệ trước đó về quan điểm, đời sống và văn hoá.  Đây là thế hệ giàu có nhất và đầy đủ sức khỏe nhất. Thế hệ này là thế hệ đầu tiên tin tưởng rằng theo thời gian, thế giới sẽ biền cải tốt hơn. Tác giả Jonathan Pontell phân biệt thế hệ Jones với thế hệ baby boomers ra đời trước 1955.

Ở Hoa Kỳ, sở thống kê dân số (US Census Bureau) định nghĩa baby boomer là người sinh ra từ năm 1946 đến 1964. Các tác giả nghiên cứu nổi danh William Strauss và Neil Howe lại cho rằng baby boomer sinh ra từ 1943 đến 1960. Ở Canada, là những người sinh ra từ năm 1947 đến 1966; trong thời gian đó hơn 400,000 babies ra đời. Một tác giả khác Doug Owram cho rằng thuộc nhóm baby boomer là  những người Gia nã đại sinh ra từ 1946 đến 1962; ở Úc baby boomer sinh ra từ 1946 đến 1961 (theo Bernrd Salt).
Những bác sĩ y khoa Sài Gòn thuộc promotion với kẻ hèn đều thuộc thế hệ baby boom. Những baby boomers nổi danh trên chính trị của Hoa kỳ là các tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama.
Người ta ước lượng baby boomer chiếm đa số ở Congres Quốc hội Mỹ đến 2015, ở toà Bach Ốc (làm tổng thống) đến năm 2022 và chiếm đa số ở Tối cao Pháp viện từ 2010 đến 2030.
Trong lãnh vực nghệ thuật thì có ban nhạc Beatle, nhạc sĩ Bob Dylan
Osama bin Laden cũng là một baby boomer sinh năm 1957.

Tổng thống Vladimir Putin của Nga sô (sinh năm 1952)  cũng như người giàu nhất thế giới Bill Gates (sinh ngày 28/10/1955) đều là baby boomers)./.Our Latest Updates
About us
Số 58
Số 57
2013
Thơ: thư cho bè sơ sinh
Bánh con thỏ
Tình trạng di trú của con
Nguyễn Trãi
Chuyến du lịch "Con đường
Bẫy tình
Phát Biểu về Nhân Quyền
Ủy Ban Tư Vấn Bộ Trưởng
Văn hóa không thuốc lá
Lịch sử sự thành lập cách
Sầu đâu ăn gỏi - Cây nhà
Người Cao Niên Sống Khỏe

1 Our Sponsors
2 Our Sponsors
3 Our Sponsors
4 Our Sponsors
     Magazine2010Số 49Thử tìm hiểu Baby Boomer
 

Copyright © 2003-2015 medicinemodernlife.com
Website: 3062745 hits    Page load time: 0.2773438 second(s) Webmaster Designed