HomeMagazineDHQTYND 2004NewsSponsorsDictionaryLinksAbout us
 
  Viewed: 2707966
Magazine2005Số 26Bệnh Alzheimer là bệnh gì
Proudly sponsored by:
Home
Magazine
DHQTYND 2004
News
Sponsors
Dictionary
Links
About usBệnh Alzheimer là bệnh gì?


BS. Trần Đình Hoàng


Đó là bệnh thoái biến từ từ của não với sự mất trí nhớ đáng kể.  Bệnh Alzheimer chiếm 50% bệnh lú lẫn trong xã hội tây phương. Khoảng 10% dân chúng trên 70 bị kém trí nhớ đáng kể trong số đó hơn 50% do bệnh Alzheimer. Nguyên nhân gây bệnh không đựơc rõ. Về mô học trong não có các xoắn sợi thần kinh và các  mảng thoái biến amyloid. Bệnh được xác định nhờ giải phẩu tử thi mặc dù trong thực tế định bệnh dựa trên lâm sàng cho nên các dữ  kiện về bệnh sử rất quan trọng.

Bệnh lý học của Bệnh Alzheimer biểu hiện như thế nào?
Bệnh Alzheimer có bệnh lý chính là xoắn sợi thần kinh (neurofibrillary tangles) và mảng thoái biến amyloid (amyloid plaques). Các xoắn sợi thần kinh tìm thấy cạnh nhân tế bào lúc nhuộm bạc. Các xoắn này đặc biệt tìm thấy ở các tế bào tháp của vùng liên kết tân vỏ não, trong thể hải mã và trong vài nhân dưới vỏ não (nhân đáy Meynert) - các nhân này nối với vỏ não bằng các nối chứa choline. 

Các xoắn sợi thần kinh này gồm các microtubule chứa phospho liên hệ với protein "tau". Protein tau không kết hợp đựơc với microfibrille khiến sườn tế bào thần kinh (neuronal cytoskeleton) xẹp xuống. Người ta cho rằng sự hiện diện của xoắn thần kinh báo hiệu trước sự chết của tế bào thần kinh.

Các mảng thoái biến amyloid gồm các axon và dendrites tụ tập quanh lỏi amyloid. Amyloid này gồm có beta-amyloid protein.

Về dịch học, bệnh Alzheimer xãy ra như thế nào?
Bệnh Alzheimer xảy ra phần lớn ở tuổì già:
*  từ 2-3% những người trên 65 tuổi bị bệnh Alzheimer
*  10% số người trên 80 tuổi.

Có ngừơi bị bệnh Alzheimer từ tuổi 40, riêng tại Anh có khoảng 8,000 người bị bệnh Alzheimer trẻ hơn 65 tuổi. Ở Hoa kỳ có từ 3 đến 4 triệu người bị bệnh Alzheimer làm tốn kém hàng năm khoảng 80 tỉ Mỹ kim. Tính trung bình hàng năm phí tổn chăm sóc mỗi người bệnh Alzheimer là 47,000 Mỹ kim trong năm 2000.

 Có đến 50% người bệnh có bệnh sử gia đình.  Cách di truyền nhiểm thể trội (autosomal dominant) chỉ xảy ra trong 5-10% các trường hợp. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 50% các trường hợp lú lẫn.

Nguyên Nhân nào gây bệnh Alzheimer ?
 Hiện chưa rõ tại sao bị bệnh Alzheimer, nhưng vài yếu tố môi sinh và di truyền khiến dễ bị bệnh này

Các yếu tố môi sinh khìến dễ bị bệnh Alzheimer là:
*  bệnh sử động thương đầu.
*  học thức kém.

Có 4 genes liên hệ đến sinh bệnh lý của bệnh Alzheimer:
*  beta-amyloid precursor protein:
o ở nhiễm thể 21
*  apo-lipoprotein E4:
o ở nhiễm thể 19
*  presenilin 1:
o ở nhiễm thể 14
*  presenilin 2:
o ở nhiễm thể 1.

Bệnh Alzheimer biểu hiện lâm sàng như thế nào?
 Bệnh cảnh lâm sàng rất quan trọng vì việc định bệnh Alzheimer dựa vào bệnh sử và sự quan sát người bệnh. Ban đầu người bệnh có thể bị mất trí nhớ tiếp theo bởi các thay đổi về ngôn ngữ và về thị giác. Về sau có các triệu chứng thùy trán như chu mồm, mút môi.

 Mất trí nhớ: sự mất trí nhớ trong bệnh Alzheimer là triệu chứng chính khiến người bệnh đi khám. Mất trí nhớ lúc ban đầu liên quan đến tìểu sử và các biến cố hàng ngày, trong khi trí nhớ ngắn hạn vẫn được bảo toàn lúc đầu.

 Lúc bệnh tiến triễn xa hơn thì sẽ xuất hiện các hư hại về ngôn ngữ và thị gìác.

Hư hại về ngôn ngữ:
*  xuất hiện sớm trong lúc bệnh
*  thừơng nói những câu vô nghĩa và người bệnh gặp khó khăn lúc tìm chữ.
*  đôi lúc bệnh nhân bị thất ngữ.

Hư hại về thị giác:
*  bệnh nhân không nhớ chỗ, mất định hướng và dễ bị lạc.
*  bệnh nhân gặp khó khăn lúc mặc quần áo- dressing dyspraxia

Các triệu chứng khác:
*  40% bệnh nhân bị bệnh trầm cảm. Người bệnh có thể bị hoang tưởng, ảo giác và có khi dễ gây hấn. Có khi người bệnh không chịu nhận mình bị bệnh (anosogosia).
*  thay đổi nhân cách.
*  thay đổi tính tình

So  sánh bệnh Alzheimer và chứng lú lẫn với thể Lewy (dementia with Lewy bodies- DLB):
*  mất trí nhớ:
o là triệu chứng chính của bệnh Alzheimer.
o trong bệnh DLB, trí nhớ có thể vẫn bình thường lúc ban đầu

*  tiến triễn:
o nặng từ từ trong bệnh Alzheimer.
o từ từ với lên xuống rất nhiều trong bệnh DLB.
*  triệu chứng Parkinson:
o thấy trong kỳ cuối của bệnh Alzheimer
o thấy trong kỳ sớm của bệnh DLB

*  ảo giác:
o không phải là phần chính của bệnh Alzheimer
o là phần chính của bệnh DLB.

Các tiêu chuẩn định bệnh:
 Theo DSM IV cần phải hội đủ các tiêu chuẩn định bệnh từ A đến F sau:
Tiêu chuẩn A:
 Có nhiều hư hại về nhận thức tối thiểu phải có 2:
1) suy giảm trí nhớ
2) kèm với một hay nhiều chứng sau:
a. chứng thất ngữ.
b. chứng mất dùng động tác (apraxia)
c. chúng mất nhận thức (agnosia)
d. mất chức năng hành động: dự trù- tổ chức - trừu tựơng hoá.

Tiêu chuẩn B: Các hư hại ở A làm cản trở đời sống hàng ngày và càng ngày càng tồi tệ đ

... mời bạn mua nguyệt san đọc tiếp ...


Our Latest Updates
About us
Số 58
Số 57
2013
Thơ: thư cho bè sơ sinh
Bánh con thỏ
Tình trạng di trú của con
Nguyễn Trãi
Chuyến du lịch "Con đường
Bẫy tình
Phát Biểu về Nhân Quyền
Ủy Ban Tư Vấn Bộ Trưởng
Văn hóa không thuốc lá
Lịch sử sự thành lập cách
Sầu đâu ăn gỏi - Cây nhà
Người Cao Niên Sống Khỏe

1 Our Sponsors
2 Our Sponsors
3 Our Sponsors
4 Our Sponsors
     Magazine2005Số 26Bệnh Alzheimer là bệnh gì
 

Copyright © 2003-2015 medicinemodernlife.com
Website: 3144050 hits    Page load time: 0.1835938 second(s) Webmaster Designed